Słowo Boże na spotkania modlitewne

Każdy z członków diakonii słowa, modląc się w domu, otrzymuje słowo od Pana.

Następnie tymi tekstami modlimy się na naszym wspólnym piątkowym spotkaniu.

zobacz więcej

14-07-2017

Łk 24,44-49
Jdt 10,8-9

zobacz więcej

30-06-2017

Ap 14,13
Prz 2,1-6
Jon 2,3-10

zobacz więcej

16-06-2017

Ap 2,1-5a
1Tm 4,14-16
Dz 12,15-17

zobacz więcej

02-06-2017

1 Kor 16,1-4
Mt 7,7-8
Ps 138,7-8a
Rz 15,30-33

zobacz więcej

26-05-2017

Gal 1, 10
Tyt 3,1-7
J 17,1-5

zobacz więcej

19-05-2017

Jk 2,14-17
J 19,25-27
2Kor 1,12-14

zobacz więcej

12-05-2017

Rz 6, 8-10
Rz 14, 7-9

zobacz więcej

05-05-2017

Syr 30,21-23
1P 2,11-12
Iz 21,16
J 6,29
Syr 4,14

zobacz więcej

28-04-2017

1 Kor 6,12-13
Hbr 12,22-26

zobacz więcej

14-04-2017

Łk 20,38-40
Iz 40, 14-20
Ap 2, 1-3
1 Kor 16, 13-14

zobacz więcej

07-04-2017

Hbr 10,8-9a
Mt 27,11-14

zobacz więcej

24-03-2017

Ps 31,5-9
Mt 19,27-28

zobacz więcej

17-03-2017

Syr 4, 28-30
Tyt 3,8-11
Łuk 23,1-5

zobacz więcej

10.03.2017

Prz 22, 24b-25;
Flp 2, 9b-15;
J 9, 1-5;
Iz 48, 17-19

zobacz więcej

17.02.2017

Jr 31,33-34
Łk 8, 1-3
Łk 8, 4-8

zobacz więcej

10 lutego 2017

1Kor 15,28
Psalm 64, 2-7

zobacz więcej

03 Lutego 2017

Am 9,14-15

Lm 5,11-22

Ba 2, 29-32

zobacz więcej

20 stycznia 2017

Iz 46, 12 - 13

So 3, 9

zobacz więcej

13 stycznia 2017

Jr 36, 2 - 3

J 17, 6 - 8

zobacz więcej

6 stycznia 2017

Mk 3, 1 - 4

So 3, 9-16

Mk 4, 3 - 9

 

zobacz więcej

23 grudnia 2016

Lb 19, 17 - 20a

Dz 18, 9 - 10

Dz 17, 10 - 15

zobacz więcej

9 grudnia 2016

Ps 125, 1 - 2

Prz 31, 25 - 28

słowa: "Posyłam wam Ducha"

Ag 2, 20 - 23

zobacz więcej

28 października 2016

Hbr 8, 8 - 13

Prz 24, 1 - 3

1Kor 13, 3 - 6

Tekst z Listu do Koryntian poprzedzony był słowem OCZYSZCZENIE

 

zobacz więcej

21 października 2016

Ps 119, 25-27

Syr 34, 14-16

Mt 5, 13-16

J 18, 1- 3

zobacz więcej

14 października 2016

Łk 12, 8 - 15

Ps 102, 22 - 29

1Tm 6, 3 - 10

2Tm 2, 22 - 26

zobacz więcej

23 września 2016

Lb 7, 48 - 53

2 Kor 4, 1 - 4

Prz 24, 3 - 6

Mt 20, 29 - 34

 

zobacz więcej

16 września 2016

Mk 2, 1 - 2

Łk 24, 1 - 7

Iz 55, 1 - 3; 27, 10 - 11

zobacz więcej

9 września 2016

Rz 9, 19 - 25

Iz 14, 3 - 8; 16; 1a

zobacz więcej

2 września 2016

Ps 139, 11 - 12

Iz 9, 1 - 6

Mt 2, 1 - 2

zobacz więcej