Słowo Boże na spotkania modlitewne

Każdy z członków diakonii słowa, modląc się w domu, otrzymuje słowo od Pana.

Następnie tymi tekstami modlimy się na naszym wspólnym piątkowym spotkaniu.

zobacz więcej

14-07-2017

Łk 24,44-49
Jdt 10,8-9

zobacz więcej

30-06-2017

Ap 14,13
Prz 2,1-6
Jon 2,3-10

zobacz więcej