Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

"Będzie tam droga czysta,
którą nazwą DROGĄ ŚWIĘTĄ.
Nie przejdzie nią nieczysty,
gdy odbywa podróż,
i głupi nie będą się tam wałęsać.
 
Nie będzie tam lwa,
ni zwierz najdzikszy
nie wstąpi na nią
ani się nie znajdzie,
ale tamtędy pójdą wyzwoleni
i odkupieni przez Jahwe powrócą.
 
Przybędą na Syjon z radosnym
śpiewem, ze szczęściem wiecznym
na twarzach.
Osiągną radość i szczęście,
ustąpi smutek i wzdychanie"
 
Iz 35, 8- 10

zobacz więcej