Modlitwa za miasto Nowy Targ i region Podhala, Spisza i Orawy

W modlitwie tej polecamy Panu Jezusowi mieszkańców naszego miasta oraz okolicznych miejscowości.

zobacz więcej

28 października 2016

Hbr 8, 8 - 13

Prz 24, 1 - 3

1Kor 13, 3 - 6

Tekst z Listu do Koryntian poprzedzony był słowem OCZYSZCZENIE

 

zobacz więcej

21 października 2016

Ps 119, 25-27

Syr 34, 14-16

Mt 5, 13-16

J 18, 1- 3

zobacz więcej