6 stycznia 2017

Mk 3, 1 - 4

So 3, 9-16

Mk 4, 3 - 9

 

zobacz więcej

23 grudnia 2016

Lb 19, 17 - 20a

Dz 18, 9 - 10

Dz 17, 10 - 15

zobacz więcej

9 grudnia 2016

Ps 125, 1 - 2

Prz 31, 25 - 28

słowa: "Posyłam wam Ducha"

Ag 2, 20 - 23

zobacz więcej