10.03.2017

Prz 22, 24b-25;
Flp 2, 9b-15;
J 9, 1-5;
Iz 48, 17-19

zobacz więcej

17.02.2017

Jr 31,33-34
Łk 8, 1-3
Łk 8, 4-8

zobacz więcej

10 lutego 2017

1Kor 15,28
Psalm 64, 2-7

zobacz więcej