05-05-2017

Syr 30,21-23
1P 2,11-12
Iz 21,16
J 6,29
Syr 4,14

zobacz więcej

28-04-2017

1 Kor 6,12-13
Hbr 12,22-26

zobacz więcej

14-04-2017

Łk 20,38-40
Iz 40, 14-20
Ap 2, 1-3
1 Kor 16, 13-14

zobacz więcej