26-05-2017

Gal 1, 10
Tyt 3,1-7
J 17,1-5

zobacz więcej

19-05-2017

Jk 2,14-17
J 19,25-27
2Kor 1,12-14

zobacz więcej

12-05-2017

Rz 6, 8-10
Rz 14, 7-9

zobacz więcej